On Sale At czechforum.net!

Dou Armor


The "DOU" Personal ARMOR,Japanese Traditional ARMOR Used By SAMURAI,Late Edo Era

$10.00


The "DOU" Personal ARMOR,Japanese Traditional ARMOR Used By SAMURAI,Real Edo IYO

$450.00


2 Iron Plates DOU of YOROI (armor) : EDO : 4.59kg

$399.99


Egawa restoration reenactment samurai armour kabuto do dou- Pattern 2

$9.90


Japanese Armor : 2 Iron plates DOU of YOROI (armor) weight 3.3 kg

$800.00


Antique Edo Period Samurai Yoroi Armor Cuirass Do/Dou

$975.00


Egawa restoration reenactment samurai armour kabuto do dou- Pattern 3

$9.90


Yoroi - Hon kozane dou (dō) gusoku with O'Sode (Samurai Armor)

$1,250.00


GOLD HON KOZANE 2 leather plates DOU GUSOKU YOROI (armor) : 20.5 × 29.1 × 62.6 "

$4,399.99


EDO antique【Nanban Style DOU+SODE】japanese samurai armor yoroi ARMOR kabuto

$1,650.00


YOKOHAGI 2 Iron Plates DOU of YOROI (armor) : EDO : 5.37kg

$699.99


HOTOKE DOU 2 Iron Plates DOU of YOROI (armor) : Early EDO : 4.86kg

$899.99


YOKOHAGI 2 Iron Plates DOU w/Red Family mark of YOROI (armor) : EDO : 3.7kg

$499.99


IROIRO ODOSHI KIRITSUKE KOZANE 2 Iron plates DOU GUSOKU YOROI (armor) :Early EDO

$7,499.99


TETSU SABIJI RENZAN 2 Iron Plates DOU of YOROI (armor) : EDO : 5.37kg

$1,199.99


KIKKO KARUTA DOU GUSOKU (armor) of YOROI (armor) : EDO : 17.7 × 31.9 × 53.9 "

$6,499.99


HONKOZANEMARU DOU & KIRI Family mark GYOUYOU of YOROI (armor) : EDO : 4.77kg

$5,699.99


KOSHITORI 2 Iron Plates DOU of YOROI (armor) : EDO : 5.19kg

$899.99


MUNATORI IYOZANE 2 Iron plates DOU GUSOKU YOROI (armor) : EDO : 15.4×24.4×59.8"

$5,499.99


YOROI Set Japan antique Samurai Kabuto Rare Striked out Ribbed DOU Body Armor

$2,968.00


TETSU SABIJI TATEHAGI 5 Iron plates DOU GUSOKU YOROI (armor) w/Judgment : EDO

$7,799.99


YOKOHAGI 2 Iron Plates DOU GUSOKU of YOROI (armor) :EDO: 18.1 × 27.6 × 33.5 "

$2,499.99


BYOUTOJI 2 Iron Plates DOU of YOROI (armor) : EDO : 5.25kg

$699.99


DRAGON MUNATORI 2 Iron Plates DOU GUSOKU YOROI (armor) :EDO: 16.5×23.6×56.7"

$8,999.99


YOKOHAGI 2 Iron Plates DOU of YOROI (armor) : EDO : 5.11kg

$699.99


Silver NICHIRIN KOSHITORI HOTOKE 2 Iron Plates DOU GUSOKU YOROI (armor) SENGOKU

$7,999.99


HONKOZANE 2 Iron Plates DOU & SODE & GYOUYOU w/Family mark of YOROI (armor) :EDO

$6,499.99


HONKOZANE 2 Iron Plates DOU & SODE w/KIRI Family mark of YOROI (armor) Early EDO

$6,899.99


KIRITSUKE KOZANE 2 Iron Plates DOU & 6 DAN KIRITSUKE SODE of YOROI (armor) : EDO

$2,699.99


TATEHAGI 5 Iron Plates DOU GUSOKU YOROI (armor) : EDO : 18.1 × 21.7 × 56.3"

$5,799.99


Tapped GOLD HONKOZANE 2 Iron Plates DOU & SODE of YOROI (armor) : EDO : 8.91kg

$5,999.99


IYOZANE 2 Iron Plates DOU GUSOKU YOROI (armor) : EDO : 16.9 × 22.8 × 57.1"

$8,999.99


KIRITSUKE KOZANE 2 Iron Plates DOU GUSOKU YOROI (armor) :EDO: 19.7×22.8×17.7"

$8,999.99


YOKOHAGI 2 Iron Plates DOU GUSOKU YOROI (armor) : 18.5×26×63.4 " 19.38kg

$2,399.99


DOU Samurai YOROI Body Armor Japan antique Edo Busho iron black lacquer karuta

$979.00


MUNATORI 2 Iron plates DOU of YOROI (armor) : EDO : 5.2kg

$699.99


YOKOHAGI 2 Iron Plates DOU GUSOKU YOROI (armor) : EDO : 19.7 × 22.8 × 17.7"

$8,499.99


IYOZANE 2 Iron Plates DOU GUSOKU YOROI (armor) : EDO : 16.9 × 18.5 × 59.4 "

$8,999.99


DOU Samurai YOROI Body Armor Japan antique Edo Ashigaru foot soldier Yamagata

$788.00


KAGA 6 Iron Plates DOU GUSOKU YOROI (armor) : EDO : 20.5 × 26.8 × 52.8 "

$4,999.99


SENDAI TATEHAGI 5 Iron Plates DOU GUSOKU YOROI (armor) :EDO: 18.9 × 22.8 × 59.8"

$7,899.99


YOKOHAGI 2 Iron Plates DOU of YOROI (armor) : EDO : 5.16kg

$799.99


TETSU SABIJI 2 Iron Plates DOU GUSOKU YOROI (armor) : EDO : 17.7 × 22.4 × 55.9 "

$5,699.99


YOKOHAGI 2 Iron Plates DOU of YOROI (armor) : EDO : 4.9kg

$699.99